LocusFocus - Gaál József osztály kiállítása

Art Limes | 2018-06-05

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Festőművész Tanszékének - Gaál József osztályának kiállítása

Lokalizál és Fókuszál, elhelyez, majd megbontja a rendet, belemélyed egy felületbe, majd elhomályosítja a részleteket, feltételez messzi távlatokat, de a messzi távlatokat mind közelibbé teszi, keretrendszer, szemfény vesztő hókusz-pókusz, trükk amely minduntalan önmaga legegyszerűbb megoldása felé törekszik, a pont, a semmi, vagy épp az első jele a valaminek, vagy már egészen valóság, az egységes megteremtődése, vagy a különbségek elhagyása, hiányában az ismeretlen, a megfoghatatlan köd, vagy a megteremtődő kontraszt, megérkezés és beazonosítás, az ismerős táj, egy agyonhasznált szimbólum, vagy aranykori emberi mérték, valami ami köt minket valahová, a cél, és az azt elérni segítő, az arra rávilágító gondolat…

A kiállítás címe arra a közös nevezőre utal, amely egy egyetemi festőosztály (név szerint a Gaál József mesterosztály) diákjait - különböző személyiségeket - képes közös nevezőre hozni, hisz mindannyian foglalkoznak a képépítéssel, a vizuális mondandó hiteles átadásával és ez az olykor hosszú, olykor pillanatok alatt végbemenő folyamat mindenképp egy fókuszált állapot lecsapódása. A lecsapódás mindig helyhez, médiumhoz köt, ahogy művészetünkben is saját történeteik keressük. Ilyenkor jön jól egy biztos pont, amely mellett képesek vagyunk elhatározódni. Vannak, akiknek az alkotás ez a pont, amely cselekvéseiknek, gondolataiknak irányt ad. A kiállítás nem csak az együvé tartozást, de a különböző alkotási felfogásokat is hivatott bemutatni így hívva fel a figyelmet arra, hogy mindenkinek más a Locus-a és a Focus-a.

A megnyitó időpontja: 2018. június 6-án 19 órakor

Megnyitja: Révész Emese művészettörténész

A kiállítók névsora:
Agg Lili, Bánkúti Gergő, Bogácsi Anna, Cservenka Edit, Fazekas Réka, Gyenes Júlia Boróka, Győri Mátyás, Hemrik Csilla Nóra, Iványi Illés Péter, Kiss Barnabás, Nagy Marcell, Mándli Petra, Orcsik Jessica, Sándor János, Skublics Ádám, Szatmár Viktor, Székely Ian, Teplán Nóra, Üveges Mónika, Zuberecz Boglárka Judit, Zuzana Zurbolová

Megtekinthető: 2018. június 9-ig, hétköznap 9 és 14, szombaton 10 és 13 óra között