Parola

Miglinczi Éva | 2018-12-18

Nehéz szólni egy olyan tárlat bemutatásáról, ahol harmincnyolc kiállító művész alkotásait láthatjuk. Két civil szervezet baráti együttműködésének eredményeként jött létre e kiállítás, s bár a földrajzi távolságot országhatár is metszi a képi kifejezés készsége közel hozza az egy nyelven beszélő, gondolkodó alkotókat.

Különböző stíluseszközökkel, eltérő technikai tudással, néhol szélsőséges, máshol általános témaválasztással, de mindannyian érzékletes azonosító jegyek mentén közlik mondanivalójukat. Másfelől könnyű beszélni róluk, mert a képek árulkodnak alkotóikról. A művészek néhol szemérmesen rejtőzködnek, másutt merészen kitárulkoznak. Az elveszettség realizmusa, a hétköznapi történések felemelése, az idő játéka, a születéssel és a halállal terhes világmindenség, a gyerekkori élményvilág játékossága, a társadalomkritika mélysége, jelképek, lélek- szimbólumok közvetlen vagy közvetett élményei jelennek meg képeiken. A festők, és a grafikusok a mulandó időszerűség illúzióját valósággá merevítik, s ami szemmel nem érzékelhető, az lélekben bontakozik ki. A témák továbbgondolásának valósága és a magánmitológiák megteremtése aktívabb vagy passzívabb megfogalmazásban kerül a vásznakra. A néma költészet - a festők, üvegfestő alkotásai - mellett a kiállításon megjelenő építészeti, iparművészeti és szobrászati műtárgy-együttes teszi teljessé a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete és a salgótarjáni Balassi Bálint Asztaltársaság bemutatkozását a pozsonyi kiállításon. A harmincnyolc bemutatkozó alkotó – építész, festő, fotós, grafikus, iparművész – közös kiállítása nem csupán a látvány befogadását, a művekkel való találkozás misztériumát célozza meg, hanem alkotásaikkal gondolatokra serkentik a nézőket. A két társaság művészeinek egyéni szemlélete/ stílusjegyei hangsúlyosan jelennek meg a sokszínű műtárgyegyüttesben. A metaforikus asszociációk, a gazdag jelképrendszerek konkrét jelentéseket, a képzelet és a valóság határán mozgó, néhol transzcendens látomásokat idéznek. Néhány kép a kozmikus ősegység hitét, a megváltást állítja színre, máshol naiv humorú világot modellál, ahonnan elsöprő erővel robban ki az idő. Absztrakt és ábrázoló, architektonikus és ornamentális, avantgárd és posztmodern, síkszerű és térhatású képző-és iparművészeti munkákra a dinamikus léptékváltások, új valóság megteremtése jellemző.

A kiállítás szerves része a két építészeti kollekció. Az építészeti tervek és a megvalósult épületek organikus és futurisztikus világa eltérő stílusjegyeket mutatnak. Az a szellemi atmoszféra, amit az építészek maguk köré köré teremtenek tudatos és ösztönös alkotás eredménye. A organikus formavilág absztrahálása és a modern építészeti megfogalmazások ugyan eltérőek, ám az időtálló hangulat és a egyedi építészeti megközelítések méltóságot sugallnak. Munkáikba közös a természethez és az épített környezethez való markáns kapcsolódás és a környezettudatos gondolkodás. A fotóinstallációkon látható épületegyüttesek különleges terei múltba és jövőbe repítenek.

Jelen kiállítás iparművészeti eleme Faberge, az ékszerkirály munkái ihlette ékszerkollekció. A geometrikus formák egyszerűségét az arany-ezüst gyöngyhasználat és a selyemszálak kompozícióba emelése teszi ünnepivé. A szobrászati szekciót egyetlen művész képviseli, aki a figurális szobrászat jeles képviselője. A tárlaton kassai köztéri szobrának gipszmintája mellett másik, nagyméretű plasztikájának fotója is szerepel. Műveinek mondanivalójában gyakorta feltűnnek a kisebbségi lét és a magyar történelem sorskérdései. A tárlaton résztvevő alkotóknak meg van az a képessége, hogy a szellemi és a materiális gondolatokat, érzelmeket vizuális elemekké komponálják. A mozgalmas megjelenések mellett letisztult formavilágú alkotásokat hoztak létre. Valószínűleg a szakadatlan megújulási képesség, a képpé transzponált gondolatok gazdagsága okán olyan vizuális kommunikációt alakítottak ki, melyek komponálásmódja kötetlen, nincsenek bevett sémák, erőteljes mondanivalójukat céltudatosan valósítják meg.

A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete és a salgótarjáni Balassi Bálint Asztaltársaság művészeinek rendhagyó és figyelemre méltó alkotásaiban komoly alkotói szándékok és esztétikai lehetőségek lappanganak, de nem csak a művészi szándékok kötik össze a két civil szervezetet. Céltudatos közösségépítő szerepvállalásukkal környezetük múltidéző és jelenkori lelkiismeretei Ők. Hidat vernek a múlt - a jelen - és a jövő között.

Fotó: Czafrangó Sylvia, Simon Anikó

További képek