Női vonal - A nők útján

Art Limes | 2020-10-08

A Magyar Festészet Napja Alapítvány kezdeményezésében „Női vonal” címmel egy tematikus női festészeti kiállítás kerül megrendezésre, amit kitűnő lehetőségnek látunk a nőiségben lévő általános emberi- azon túl pedig a lényegileg specifikus jellegek felmutatására a művészeti absztrakció láttató, ugyanakkor nem konfrontatív megnyilvánulásaiban.
A kiállítás témája a IX. alkalommal: A nők útján -kortárs magyar festőművészek, csak nők állítanak ki.

Koncepciója: A női látásmód reprezentációja korunk egyik legmarkánsabb társadalmi kérdésköreként értelmezhető. Részben azért, mert elementárisan határozza meg a család és a társadalom szerveződését – amely ma meglehetősen széthulló tendenciát mutat –, részben, mert lényegéből adódóan létezésének esszenciájában az együttműködés paradigmáját jeleníti meg. Amikor tehát jelenünk válságáról gondolkozunk, az önközpontú életmodellből keresve a megoldást, megkerülhetetlenné válik a nőiség természetének kérdése. Egy új narratívát kezdeményezünk, amely nem személytelen és nem az enumeráció alakzata, s amely az élet állandóságát biztosítani tudja.  

Kiemelt rendezvény a Magyar Festészet Napja Fesztivál rendezvénysorozatban.  A nyolc éve megálmodott koncepcióvarga a női festők érzékenységét, finom rezdülésekre való fogékonyságát, érzelmeik lüktetését kívánja láthatóvá tenni a festővászon teremtő varázsával. Az inspirált, meg kellene mutatni, hogy a roppant érzékeny nők hogyan reagálják le a mindennapok: feszültségét, szépségét, sokszínűségét. Tudjuk, hogy a nők megérzései, intuíciói erősebbek, mint a férfiaké. A természet gondoskodott róla, hogy így legyen.