A megtalált kőtáblák üzenete

Kakuk Tamás | 2020-10-13

Ha belépünk a Bánhidai Betegszamár Galéria terébe, a lámpák elmosódott fénykörei csiszolt, vagy érdes kőlapokra esnek. Gurtnik és hajlított vasak tartják egyensúlyban Ilauszky Tamás szobrászművész „talált törvényeit”. A kőrestaurátorként dolgozó alkotó táblái saját múlttal rendelkeznek, és kiszakítva funkcionalitásukból új életre keltek.

Az egyik asztallap volt, a másik patinás épület lépcsőházában díszes falburkolatként szolgált, a harmadik egy közfürdő burkolata. Történetük kiolvasható erezett vagy sima felületeikből, töredezett szegélyeikből, vagy repedéseikből. . Ilauszky ezekből a „talált tárgyakból” hozta létre a kiállítás installációit, amelyek többirányú értelmezést tesznek lehetővé. Noha nehéz elvonatkoztatni a teológia történeti előzményéitől. A kőtábla és törvény etimológiai konstrukciója nem függetleníthető a mózesi kőtáblák parancsaitól. A művészi szándékok kikerülhetetlen morális feladatként erre is reflektálnak, talán bizakodással, talán kételyekkel. A lélek régészeti leleteiként is felfoghatjuk a látható, körbejárható műtárgyakat. Közben eszünkbe juthat, hogy az emberiség történetétől elválaszthatatlanok a kőtáblák. A rájuk vésett üzeneteket metafizikus memoriterekként kell felfognunk. Ilauszky talált táblái jelenvalóságukkal emlékeztetnek az örökkévaló törvényekre. Miközben felidézhetik a Gilgames-eposz tizenkét agyagtáblájának sumer kezdetét:„Sa naqba imuru…”(Aki a mélységet látta)

 

 

 

 

 

 

A kiállított táblák felülete és egymáshoz való viszonya törékeny valóság. Tapintásuk érdes és sima, megrepedhetnek, ezzel átrendeződhet anyaguk belső szerkezete. Az objektek felállítása közben letörött darabbal új értelmezési dimenzió is létrejöhet. A rögzítések módjával, a feszítésekkel, a lehatárolt lapokkal új tereket teremtődnek. A mesterséges fények elmosódott foltjaival láthatóbb lesz a világ. Ilauszky túllép a szobrászat hagyományos képzőművészeti eszközein. A konceptualitás jegyében a gondalatiságot, az üzeneteket erősíti fel. Határokat teremt, határhelyzeteket feszeget. Metaforikusan hasonlíthatjuk a geocachinghoz, de itt szűk térben kell kutatnunk az üzeneteket rejtő dobozok után. A művész kiszabadul a korábbi , hogy szabad teret engedjen kreativitásának. Tárgyakat talál, a régiekből új konstrukciókat hoz létre, hogy velük megnevezzen valamit. Megszólít bennünket és megosztja velünk, hogy keressük, fedezzük fel a saját válaszainkat. A „talált tárgyak” hívószavából könnyen adódik a párhuzam keresése Tandori Dezső „Egy talál tárgy megtisztítása” című kötetével. Tegyünk próbát: „Rögtön előbb, utóbb./ És aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan,/ elkezdünk ugyanoda; mert/ aminek meg kell lennie,/ el kell maradnia,/ legjobb, ha itt van/ bennünk, ott van/ kívülünk. Csak/ mi vagyunk, akik/ meglennénk sehol nélkül, semmikor nélkül.” (Változatok homokórára)


Talált törvények, Ilauszky Tamás kiállítása a Betegszamár Galériában

Bánhidai Alkotó Ház, 2020. október 10 – 22.

2800 Tatabánya, Kossuth u. 39.

Megnyitotta: Bánki Éva író, irodalomtörténész

Ilauszky Tamás 1990-ben végzett Szegeden, a Tömörkény István, Művészeti Gimnázium, Épületdíszítő szobrász szakon, majd 1990-ben a Pécsi Tudomány Egyetem Szobrász és rajz - vizuális nevelés szakon. Kőszobrász-restaurátorként dolgozik, ezzel párhuzamosan rendszeresen részt vesz művészeti eseményeken és kiállításokon. Munkái a szobrászat, festészet, fotó, videó és zenei performance műfajait ölelik fel.

Az önálló kiállításokból, akciókból: 2019 Iparterv 50+ Követség, „Kétemberes kő” kőszobor event, videó Ludwig Múzeum, Budapest; 2012-2014. Minimental 7. Budapest, Rudas fürdő előtti kőposztamens, Gerilla szobrok; 2010. Hová költözzünk drágám-szimulátor, Inda Galéria, Bp. (Szabó Eszter Ágnessel); 2008. Tesztpálya – Tesztszobor, MODEM, Debrecen.

 

Fotók: Kovács Attila

További képek