Amikor a képből életre kel a mese

Art Limes | 2018-01-10

DARADICS ÁRPÁD Munkácsy díjas képzőművész, áramművész AMIKOR A KÉPBŐL ÉLETRE KEL A MESE... című kiállítása a K.A.S. Galériában.

„A Vörös történetek egy kisérletsorozat daradbjai, egy szinte archeológiai munka” Dr Ulrich Wacker, német közgazdász, a közgazdasági tudományok doktora. Amikor a képből életre kel a mese… Nem a tárgyak, az emberek és az elképzelések változnak az idők során, hanem az a mód, ahogy mi látjuk, megfigyeljük és felfogjuk őket. Az élet abszolút értékét talán az jelentheti, hogy az idő a legfontosabb, ami mindannyiunk számára adott, bárhogyan is használjuk fel azt. Ez az egyszerű, magától értetődő gondolat napjaink végtelen információáradatába rejtve, sokszor figyelmen kívül marad. A 80-as, 90-es években született alkotásaimat, az ezek által megfogalmazott koncepciókat továbbfejlesztve fokozatosan megalkottam egy sajátos nyelvezetet és módszert, melyek képesek kifejezni munkáim célját: azt, hogy fontosnak tartom tudatosítani az idő múlását, illékonyságát és egyúttal az idő fontosságát, súlyát is. Keresem a lehetőségét annak, hogy mind filozófiai, mind szociológiai és kulturális értelemben összekapcsoljam az idő és tér ábrázolását.
*
A képzőművészet történetének sajátos, a technikai felkészültséget a művészi érzékenység megnyilatkozásait egyesítő fejezetét a művészi nyomatok jelentik. Ennek a tradíciókban gazdag műfajnak jeles megújítója Daradics Árpád. A digitális vizualitás által globalizált világ uralta kulturális
közegbe illeszti be múltat és jelent összekötő munkáit. Eddigi életművében a talált fotográfiák, a privát fotók jótékony manipulálása dominál, ahol a virtuális valóságot és a letűnni látszó, elfeledett valóságot rendeli egymás mellé. Az olykor provokatív, olykor mélyen személyes – az archaikus
fekete-fehér és a világító vörös – ellentétével operál az avantgárd szellemiségét átörökítő műveivel, melyek nem hagyják közömbösen a kortárs nézőt. Daradics Árpád szakmai életrajza méltán bővelkedik elismerésekben itthon és a nemzetközi
szcénában. Ennek egyik kiemelkedő eredménye, hogy a művészi nyomatok szakirodalmának átfogó, egyetemes kitekintést nyújtó albuma, Paul Coldwell: Printmaking, a Contemporary Perspective című könyve egyedüli közép-európai művészként méltatja Daradics Árpád alkotásait.

Hudra Klára

Megnyitó időpontja: 2018. január 18. csütörtök 18 óra

Helyszín: K.A.S. Galéria - Bartók Béla út 9., Budapest, 1114

A kiállítást megnyitja: Hudra Klára művészettörténész

Gitáron közreműködik: Herman Levente

Külön köszönet: Tóth Imrének

A kiállítás megtekinthető: 2018. február 12-ig.