Megjelent az Art Limes Báb-Tár XXIX. száma

Art Limes | 2018-06-25

„A bábszínház lényege három partner találkozása: a színészé, a nézőé és a bábé. És nincs annak jelentősége, hogy a színész látható-e a néző számára vagy rejtetten, például egy paraván mögött játszik – ő akkor is mindig jelen van. ” (Halina Waszkiel)

T A R T A L O M

1. Báb és hagyomány/Puppet and Tradition

Takács Ágnes: A titokzatos Pulcinella. A karakter eredetének kérdései és egy erre reflektáló előadás   The Mysterious Pulcinella. Questions on the Origin of the Character and a Reflective Performance

Borisz Goldovszkij: A csalogány meg a császár. Előszó helyett

The Nightingale and the Emperor. In Place of a Forward

Balogh Géza: Cseh–szlovák–magyar kapcsolatok a bábművészetben

Czech–Slovak–Hungarian Relationships in Puppetry

2. Báb és bábszínház/Puppet and Puppet Theater

Juhász Katalin: Mesélés kicsit másképp. Beszélgetés Badin Ádámmal

A New Twist on Old Stories. An Interview with Ádám Badin

Simon Annamária: „Olyan előadást akarok csinálni, amit jó szívvel és sokáig tudunk játszani…”    Ziránó Színház – Varga Péterrel és Pfeifer Zsófiával Hottón

I’d like to make a performance what we can play with all heart and for a long time…”  The Ziránó Theater – With Péter Varga and Zsófia Pfeifer in Hottó

3. Kitekintés/Outlook

Balogh Géza: A másik moszkvai bábszínház. A Tyeatr Kukol

The Other Moscow Puppet Theater

Goran Gavrić: Még egy sikeres év. Beszámoló a 24. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválról

Another Successful Year. Report on the 24th International Children’s Theater Festival in Subotica

4. Portrégaléria/Portrait Gallery

Lenka Dzadíková: A szlovák bábjátszás eleven emlékezete: Vladimír Predmerský jubileuma

Living Memory of Slovak Puppetry: Vladimir Predmerský’s Jubilee

Balogh Géza: István öcsémhez. Nánay István nyolcvanéves

To my younger brother: István Nánay Turns 80

5. Műhely/Workshop

Marek Waszkiel: Bábművészet a bábjáték után

Puppetry after the Puppet

6. Szemle/Review

John Bell: Az übermarionettektől a manökenig. Gondolatok Craigről és Kantorról

Übermarionettes and Mannequins. Thouths about Craig and Kantor

Balogh Géza: Bábszínházi folyóiratok Oroszországból

Russian Puppetry Journals

Goda Móni: Bábok / Emberek, Tárgyak.

Puppets, People, Objects

Mikita Gábor: Tervek és történetek. Bródy Vera könyvéről

Ideas and Stories. On Vera Bródy’s Book

További képek