„Az élet kincsesháza" II.

Art Limes | 2018-11-21

Művészeti nevelés, művészettel nevelés.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata először 2015 szeptemberében rendezett konferenciát a művészeti nevelésről, Az élet kincsesháza címmel, Kodály gyönyörű kifejezését használva címként. Ez volt a frissen alakult tagozat legelső szakmai tanácskozása. A rendkívül gazdag kétnapos program (huszonöt tartalmas előadás, élményt adó gyakorlati bemutatók, kiállítások) csodálatos inspirációt adott a nagy létszámú érdeklődőnek, különösen a tanároknak, legyenek akár pályájuk elején, akár már több évtizedes gyakorlattal rendelkezők. Akkor – a konferencia közönségének kérésére – határoztuk el, hogy újból és újból visszatérünk e témára, mely a Magyar Művészeti Akadémia egyik kiemelten fontos célkitűzéséhez kapcsolódik. 2018 novemberében is az a célunk, hogy helyet adjunk a művészeti neveléssel, illetve a művészet által történő neveléssel kapcsolatos kutatásokról szóló beszámolóknak és különösen a jó gyakorlatok bemutatásának. Az újabb rendezvénnyel ismét a művészet személyiséget gazdagító, a kisebb és nagyobb közösségeket összekovácsoló, harmonizáló hatására szeretnénk felhívni a figyelmet. A tanácskozásra tizenkét kiváló előadót hívtunk meg, művészt, kutatót, oktatót, pszichológust és gyógypedagógust, egyetemi tanárt és a közoktatásban dolgozó pedagógust egyaránt. Arra kértük őket, hogy előadásukban érintsék a tanárképzés és tanártovábbképzés kérdését is, hiszen megfelelően képzett tanárok nélkül nem lehet változásokat elérni ezen a területen sem. A konferenciát az idén 25 esztendős Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium diákjainak alkotásaiból rendezett kamarakiállítás egészíti ki. A nap megkoronázásaként Lovász Irén és muzsikustársai hangversenye nyújt lehetőséget a lelki töltekezésre. – Solymosi-Tari Emőke
 
PROGRAM
 
Délelőtti ülésszak
 
Elnök: Solymosi-Tari Emőke, a Művészetelméleti Tagozat vezetője 
 
9:00 Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének megnyitó beszéde
9:15 Kárpáti Andrea: A művészetpedagógia képességfejlesztő, személyiségformáló hatása a Moholy-Nagy Vizuális Modulokban
9:40 Janurik Márta: A zenei képességek szerepe a nyelvi képességek fejlődésében és az olvasás elsajátításában
10:05 Nemes László Norbert: Az énekléssel és mozgással megélt zenélés és zenebefogadás öröme
10:30 kávészünet
10:55 Novák Géza: Dráma, színház és pedagógusok
11:20 Szentirmai László: Bábművészet = bábjáték… de a helyzet ennél bonyolultabb
11:45 Váradi Judit: Az élménypedagógia szerepe a művészeti nevelésben
12:10 Molnár Ágnes: Játék az énektanításban
12:35 ebédszünet
  
Délutáni ülésszak
 
Elnök: Farkas Ádám, az Oktatási, Képzési, Tudományos Bizottság elnöke
 
13:40 Konta Ildikó: A zene vizuális megjelenítésének hatása a személyiségre
14:05 Lovász Irén: Népdaléneklés a hagyománypedagógia és a lelkiegészség-nevelés szolgálatában
14:30 Kaibinger Pál: Művészeti nevelés és gyógypedagógiai oktatás
14:55 kávészünet
15:20 Balázs-Bécsi Gyöngyi: Művészettel való nevelés a szórványban, Kallós Zoltán szellemében
15:45 Landgráf Katalin: „A művészetben pácoljuk a gyereket." Művészeti nevelés a 25 éves Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnáziumban
16:25 Hozzászólások, zárszó
16:40 kávészünet
17:10 Hangverseny: Hangtájkép (Groove&Voice Trio: Lovász Irén, Horváth Kornél, Mizsei Zoltán)