Nonhuman-Finissage

Art Limes | 2020-02-28

Nonhumán fordulat a művészetben – beszélgetés a Poli-P kutatócsoport tagjaival.

NONHUMAN -csoportos kiállítás

Finissage: 2020. március 6. péntek, 18 óra

Helyszín: Art Salon Társalgó Galéria - Keleti Károly utca 22., Budapest, 1024

Művészek: Eiter Tamás, Fusz Mátyás, Klájó Adrián, Kovács Tibor, Körei Sándor, Kuzma Eszter Júlia, Peternák Anna, Szécsényi-Nagy Loránd, Vadászi Zoltán, Újházi Adrienn

Kurátorok: Keresztury Dorka, Lak Róbert, Máté Zsófi

Nonhumán fordulat a művészetben – Beszélgetés a Poli-P kutatócsoport tagjaival.

Résztvevők: Bartha Ádám, Horváth Márk, Lovász Ádám, Nemes Z. Márió és Szemes Botond

A NONHUMAN kiállításon látható művek az antropocentrikus gondolkodás érvényességét vitató filozófiai elméletek felől is értelmezhetők. Ezek a nonhumán fordulathoz kapcsolódó diskurzusok (kritikai poszthumanizmus, objektumorientált ontológia, spekulatív realizmus, animal studies stb.) elsősorban nem az emberrel foglalkoznak, hanem azokkal a nem-emberi ágensekkel, amelyek részt vesznek a valóság komplex hálózatainak megalkotásában. Továbbá rávilágítanak az ember és a különböző nonhumán létezők szoros összefonódására, a radikálisabb álláspontok képviselői pedig számot vetnek az ember eltűnésének lehetőségével is. Ezek az elméletek mindenesetre egy olyan valóságra irányítják a figyelmünket, amely szétfeszíti az antropocentrikus gondolkodás és fogalmiság kereteit. A kiállításon bemutatott alkotásokban közös, hogy különféle – technológiai vagy organikus – nonhumán ágenseket is bevonnak az előállítás folyamatába, így a műveket emberi és a nem-emberi faktorok összjátéka alakítja ki.
A beszélgetés során a poszthumán filozófiai irányzatok felől kíséreljük meg kontextusba helyezni a kiállítást és megvizsgáljuk a nonhumán fordulat művészetelméleti vonatkozásait.