Monostori Imre: Szekfű Gyula a változó időkben

Életmű – fogadtatás – utókor 1913 – 2016