Fejezetek a bábjáték történetéből

"...tegyük fel, hogy mi, élőlények, valamennyien isten alkotta bábok vagyunk, akár csak játékszerül az istenek számára, akár komoly céllal; ezt sohase fogjuk felismerni,..."
Platón: Törvények, Első könyv

Egyre közelebb - Egy új találkozás Toldi Miklóssal

„Mint ha pásztortűz ég őszi éjtszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon:
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem…”

Nagybányától Picassóig

Szakolczay Lajos irodalom- és művészetkritikus terjedelmében és horizontjában is impozáns könyvében a múlt század nyolcvanas éveitől kezdődően két és fél évtized képzőművészeti írásait fogta egybe.

Molnár Péter kismonográfia

Tisztáscsöndek és írásneszek
Molnár Péter művészete