Megjelent a Komáromi Klapka György Múzeum XXVIII. katalógusa

Miglinczi Éva | 2021-06-19

Kiadvány Rauscher György komáromi származású festőművész életéről és művészetéről.

Számadó Emese, a kutatásai során talált, eddig teljesen ismeretlen, vagy csak címében ismert képeket is bemutat a kötetben. "Rauscher György emlékének gondozása igazán nemes feladat. Képeinek varázsa, portréinak sokfélesége egy letűnt, ám kissé nosztalgikus emlékű kor-szakhoz, annak szereplőihez visznek minket közel. Rövid alkotóévei a társadalomtörténet nagy változásaira estek és ő ennek a változásnak több szegmensét is megfestette".

Kemény Simon költő, lapszerkesztő írta róla 1935-ben: „Mindig örültem, ha találkoztam vele. Elegáns, kellemes, szerény fiatalember volt, és kitűnő művésznek tartottam. Furcsán szabott szemei másképpen látták az életet.”

Ez a másképp látás segít minket abban, hogy megértsük korának divatos korszellemét, a bubifrizurás, rövidülő szoknyás, jazzt hallgató, charlestont járó és a hangosfilm csodáját éppen hogy csak befogadó társadalmat, amelynek tagja és megörökítője volt.


Kemény Simon emléksorai Rauscher Györgyről

Mindig örültem, ha találkoztam vele. Elegáns, kellemes, szerény fiatalember volt és kitűnő művésznek tartottam. Furcsán szabott szemei másképpen látták az életet, mint mi, akik vele együtt és vele egyszerre néztük. Szerette torzítani a világot, lefitymálva a nagy cécót, mintha érezte volna, hogy nem sokáig lesz benne része. Szomorú lélek volt, minden búsította, de érzelmessége a vásznon átalakult gúnnyá. Ecsetje, ceruzája kritizált és nem másolt. Mint minden igazi műalkotó, ő is lelki és szellemi alapanyaggal dolgozott. Titokzatos recept szerint vegyült az alapanyag egyéb, megmérhetetlen, rejtelmes elemekkel. hogy végeredményben a színek, a formák és a vonalak összessége művészi alkotássá váljon.

Mind ez nyilvánvaló volt róla, ami engem illet. noha Rauscher György éppen csakhogy elindult pályáján. De tehetségének formátuma mutatta, hogy jelentékeny és eredeti művész, aki így ránk maradt szomorú töredékében is érték. Egyike volt az elsőknek, akik a mai értelemben való modernséget hazahozták Azt a fanyar művészetet, amely később odáig csúszott alá, hogy lenézte és kicsúfolta a szépséget, a harmóniát, a dallamot. Rauscher nem került rá erre a lejtőre, mert nem volt nyájművész, hanem egyéniség, aki a maga érzéseit és a saját gondolatait szolgálta, s a világról és annak minden dolgáról önálló szemléletet és bölcseletet őrzött lelkében. Hogy a képzőművészet eszközeivel mindezt ki is tudta fejezni. az nem kétséges azok előtt, akik végig mentek ezen az érdekes kiállításon. Azokat, akik már ismerték, fel fogja melegíteni a viszontlátás öröme. Azok pedig, akik most fogják megismerni Rauscher művészetét, sokáig megőrzik majd ennek a találkozásnak nyugtalanító érdekességét.