TOVÁBBÍTOTT ÜZENET 0.2 Mayer Éva kiállítása

Art Limes | 2021-07-19

A somorjai Korona Udvarban az elmúlt hat évben készült „Lélekterek“ és „Továbbított üzenet“ című sorozatainak válogatását mutatja be.

Mayer Éva munkáiban évek óta foglalkozik az aktuális társadalmi, szociális problémákkal, melyeket személyes életében megtapasztalt élményei hívnak elő. Olyan tabutémákat feszeget, mint a társadalmi-kisebbségi konfliktusok, az előítéletesség, a migráció problematikája, vagy az elmúlás, a gyász, illetve a hittel és vallással kapcsolatos kérdéskörök. Bár műveinek kiindulópontja legtöbb esetben személyes indíttatású, mégis célja, hogy általánosabb érvényűvé formálja a mondanivalót. Törekszik arra, hogy alkotásain keresztül kapcsolatot teremtsen, hogy nyitottságra, elgondolkodásra, együttműködésre, toleranciára serkentse a közönséget egyéni technikai megoldások alkalmazásával. A legfontosabb számára azonban az, hogy munkáival olyan témákra világítson rá, melyekről nem szívesen gondolkodunk vagy beszélünk. Kiállításainak köszönhetően azt tapasztalja, hogy a befogadók is képesek nyíltabban, közlékenyebben kommunikálni a traumatizált témákról. Mayer Évát élénken foglalkoztatja a grafika térbelivé alakítása, installációi gyakran helyspecifikusak, időnként hanggal és mozgóképpel kiegészítve. Alkotói pályája során több alkalommal állított ki szakrális és deszakralizált terekben, ahol egymást jól kiegészítve működik a köznapiság és a szakralitás.

MAYER ÉVA - TOVÁBBÍTOTT ÜZENET 0.2
 
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA: 2021. 07. 23. péntek, 18 óra

KÖSZÖNTŐT MOND: BÁRDOS GÁBOR

MEGNYITJA: USZKAY TEKLA (RO/HU)
 
ZENE: MAYER JÓZSEF
 
CÍM: KORONA UDVAR, FŐ UTCA 46., SOMORJA
NYITVA EGYEZTETÉS SZERINT : TEL. 031 5900 402
 

MAYER ÉVA (1983, Pozsony) képzőművész Budapesten és Somorján alkot. Tanulmányait 2008-ban fejezte be a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika és vizuális nevelőtanár szakán. 2018-ban doktori fokozatot szerzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában. 2013-ban szakmai munkája elismeréseként Munkácsy-díjjal tüntették ki. 2007-ben külföldi tanulmányúton vett részt Corkban (Írország), 2015-ben pedig a prágai Akademie výtvarných umění-n végzett szakmai kutatómunkát. Rendszeresen szerepel különböző szlovákiai, magyarországi és külföldi szakmai fórumokon. Emellett kultúraszervezőként is tevékenykedik, több kurátori projekt fűződik a nevéhez. A 2011 óta működő DUNARTCOM Somorjai Nemzetközi Művésztelep ötletgazdája és főszervezője. 2014 óta egyetemi oktató, jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetem Animáció és Média Design Tanszék főiskolai docense.