MŰVÉSZEK TATA VÁROSÁBAN NAPJAINKBAN

Virág Jenő | 2021-09-17

2021. szeptember 16-án került sor az Art Limes folyóirat három művészeti számának bemutatójára a tatai Városházán!

Az Art Limes művészeti folyóirat 2015-ben jelentette meg két kötetben összeállítását a XVIII–XX. században Tata városában élt, működött képzőművészekről,. Komárom-Esztergom megye városainak művészeti közelmúltját, illetve XX. századi történetét feltérképező, eddig közreadott Art Limes-számok után – a legutóbbi, Esztergom művészeti múltját feltáró kötetek után – most Tata jelenkori művészetének áttekintésére vállalkoztak a lap szerkesztői és munkatársai. Erre az áttekintésre természetesen csak korlátozott mértékben vállalkozhattunk, hiszen egy folyóirat keretei nem adnak lehetőséget teljes alkotói portrék közlésére, a város művészeti élete minden részletének bemutatására, így is jelentősen „túlszaladtunk” a tervezett terjedelmen. A három tatai szám szerkezete, felépítése, a művészek bemutatásának módszere hasonlatos a korábbiakéhoz (ezúttal ugyan nem lezárult művészpályákat mutattunk be, pontosabban csak néhány, 2015

 

 

 

 

 

 

óta lezárultat) –, most azonban a Tatához szorosan vagy lazább szálakkal kötődő alkotókat: az itt született, az itt élt, a városhoz kötődő művészeket, művészeti szakembereket – előbb egy Kislexikon adatsoraival, életrajzuk és pályájuk adatainak ismertetésével (Wehner Tibor összeállításának, rendszerezésének eredményeként), majd egy Portrégalériában a munkásságukat dokumentáló, elemző szövegek vagy éppen interjúk közreadásával, az életművükhöz kapcsolódó, legjellemzőbbnek ítélt szakmai visszhang megidézésével, valamint számos alkotásuk közlésével. Ez utóbbiakra különösen nagy figyelmet fordítottunk, hiszen így vizuálisan is megközelíthető tevékenységük, s ez közelebb hozhatta az olvasót az alkotók művészi világához. Felvillantottuk portréfotók, -rajzok, -festmények, önarcképek és kiállítás-megnyitók fotói segítségével számos művész alakját. A hatvannál több művész, művészeti író, művészettörténész munkásságának a

közölt dokumentumok által megrajzolódó azonosságai és specifikumai révén a város művészetének jellegzetes vonásai kirajzolódhattak az olvasó számára. Ugyanakkor a hiányokkal is szembesülnünk kellett. Tata a hatvanas-hetvenes években a megyei művészeti élet centruma volt és ez a szerep mára megszűnt. Nem csak a megyei kiállítások hiányoznak, de nincsenek országos jelentőségű tárlatok, művésztelepek, művészeti konferenciák. Sajnos egy kisvárosban a művészek életlehetőségei sem biztosítottak, így kevés művész folyamatos működése kapcsolódik Tatához. Miként írásában Kövesdi Mónika fogalmazta: „A rendszerváltáskor darabokra hullott a művészeti élet addigi struktúrája, megszűnt lassacskán nemcsak a támogatás, de az érdeklődés is, és a vidéki élet kulturális spektrumából eltűnt a minőségi képzőművészet.” Ennek helyreállításhoz pedig egy olyan művészeti koncepcióra lenne szükség, mely galériák létrejöttét, kiállítások megszervezését, a művészek életlehetőségeit biztosítja! Tata városát művészeti múltja, történelme, szellemisége predesztinálja, hogy ezt a szerepet betöltse, felvállalja.

 

 

 

 

 

 

Erre a gazdag hagyományra alapozva lenne szükség napjainkban is a művészeti élet hatékony megszervezésére, s a XXI. századi tatai képzőművészeti életet támogatni, gazdagítani a város arculatának erősítése érdekében. Az Art Limes immár öt tatai művészeti száma ehhez nyújthatja az alapokat, építeni lehet rá!

(Art Limes, 2020/5., 2020/6., 2021/1. I-II-III. szám. Megjelent az Nemzeti Kulturális Alap, Tata város Önkormányzata és a Mecénás Alapítvány támogatásával. Megrendelhető az art.limes.szerkesztoseg@gmail.com e-mailen.)

 

További képek