Modellállítás: az emberi test képi konstrukciói

Art Limes | 2021-11-01

"Miután a természetnek nem hivatása, hogy számunkra kész képeket állítson elő, így a természet által nyújtottak puszta másolása nem adhat műterméket.” Székely Bertalan

Az európai művészeti hagyomány középpontjában hosszú évszázadokon keresztül az ember, az emberi test ábrázolása állt: a művész ezen keresztül fogalmazta meg kérdéseit, tette meg állításait. Ebből adódóan az első művészeti akadémiák oktatási programjában is központi helyet foglalt el a testábrázolás, sőt a modellállítás privilégiuma eredetileg csakis a művészeti intézményeket illette meg. Jól illusztrálja ezt, hogy a francia nyelvben az académie szó nemcsak akadémiát, hanem aktot is jelent. Az intézményes rajzoktatás, a mintarajzkönyvek elterjedése a rajzi kifejezésmód demokratizálódását eredményezte, hiszen többé már nemcsak a nagy mesterek műhelyeiben dolgozók kiváltsága volt a rajzolás, hanem szélesebb tömegek számára is lehetővé vált a rajz változatos technikáinak elsajátítása és gyakorlása.
Az akadémiai művészetoktatásban – ahogy azt a belga művészetteoretikus, Thierry de Duve a művészetoktatási modellekről szóló írásában kifejtette – a gondos tanulmányozás és a hű másolás jelentette a képzés alapját, hiszen a struktúra a reneszánsztól kezdve a realizmus térhódításáig meghatározó volt. A 20. század során Nyugat-Európában és Amerikában az akadémikus hagyománytól való eltávolodás, illetve az absztrakt tendenciák megerősödése nyomán a modellállításon nyugvó leképezés jelentősége csökkent. Ám a kelet-európai művészeti felsőoktatási intézményekben, köztük egyetemünkön, a 20. század folyamán ez a klasszikus megközelítés napirenden maradt.
A kiállítás az alakrajz/mintázás tanításának módszertanából kiindulva az emberi test ábrázolását a testtel kapcsolatos különböző társadalmi diskurzusok kontextusában, esettanulmányokon keresztül mutatja be. Az eredeti műtárgyak és archív dokumentumok egyes oktatási elvek intézményen belüli folytonosságára mutatnak rá, ugyanakkor azt is láthatóvá teszik, hogy a különböző korszakokban, egyes oktatók szemléletéből fakadóan hogyan kapott egyéni, sajátos színezetet az emberi test felépítésének tanítása.
A kiállítás az MKE Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény anyagára épít. A Gyűjteményben fennmaradt, Székely Bertalan által készített anatómiai rajzok, szemléltető ábrák, továbbá a Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék gyűjteményének tárgyi emlékei átfogó képet adnak arról a pedagógiáról, mely hosszú évtizedekre lefektette a tárgyak oktatásának alapjait.

Modellállítás: Az emberi test képi struktúrái

Kiállítók:

BALLÓ Ede, BARCSAY Jenő, Charles BARGUE, BIRKÁS Ákos, BORTNYIK Sándor, CZENE Márta, DALLOS Ádám, DROZDIK Orshi, GADÁNYI György, GEBAUER Ernő, GIFFING Ida, GUTTMANN Mária, GYŐRFFY László, HARMATI Kitti, Dr. HERMANN Heid, HOLZMANN Friderika, HOÓZ Anna, HUSZÁR László, JAKAB Borbála, KACZ Endre, KERESZTES Zsófia, KNAPP Eugénia, KONDOR Béla, KŐ Pál, KŐNIG Frigyes, KRISTÓF Krisztián, LAKNER László, LÁBAY János, MAJOR János, MEDVECZKY Jenő, Mézes Attila, MODOSSY Imre, NAGY Gyula, Gustav OLOFSON, PHILIPP István, RAKSSÁNYI Dezső, SOMOGYI József, SVÁBY Lajos, SZABÓ Vladimir, SZLOVICSÁK Dömötör, PIRI Kálmán, SZENDE Dezső, SZENTISTVÁNYI Gyula, SZÉKELY Bertalan, TÓTH Ilona, TÓTH Nándor, VASZARY János, VISNYAI Zoltán, VÖRÖS Erzsi, WEINWURM Antal.

A kiállítást megnyitja: NÁDASDY Ádám

Kurátorok: ALBERT Ádám képzőművész, a Művészeti Anatómia, Rajz és Geometria Tanszék vezetője és BOJTOS Anikó művészettörténész, gyűjteménykezelő Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény

Helyszín: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem

Megnyitó: 2021. november 6. 18 óra

Megtekinthető: 2021. november 07. – december 4., hétfő-péntek: 14.00 - 19.00, szombat: 10.00 - 18.00

Impresszum:a MKE150 programsorozat szakmai vezetője LÁZÁR Eszter

 

Kiállítási koncepció: ALBERTÁdám

Kurátorok: ALBERT Ádám, BOJTOS Anikó

Szakmai konzulens: K. HORVÁTH Zsolt

Kiállítás koordinátor: BARTA Edit

Kiállítás design: HARMATI Kitti Klaudia, KÚTVÖLGYI SZABÓ Áron, LEPSÉNYI Imre

Grafikai arculat: IMRE Réka

Betű: Hungarumlaut

Fotó: GABELICS Antal

Kiállításépítés: PERLAKI József

Fordítás: FEHÉR Judit, NAGY Lilla, RUDNAY Zsófia

Szakmai gyakornok: GARAMVÖLGYI Virág

Köszönet: ÉBER Anna, FEHÉR Dávid, FUSZ Mátyás, GADÁNYI György, HARMAT Zita, HAVAS Gyöngyvér, HEIT Gábor, HESSKY Orsolya, KATONA Júlia, KONDOR Péter, KÓSA Antal, Knoll Galéria, Kiscelli Múzeum – Budapesti Történeti Múzeum, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Marek ADAMOV, RIEDER Gábor, SASVÁRI Edit, SZÁZADOS László, Türr István Múzeum, Éber-emlékház, VÁRADI Lóránt, ZWICKL András,

3D nyomatok: Művészeti Anatómia, Rajz és Geometria Tanszék, DFL-Digitális Formaképzés Labor