Entrópia & Kozmosz

Art Limes | 2022-05-11

Osztrák-szlovák-magyar képzőművészeti kiállítás a Vasarely Múzeumban - Budapest, 2022. május 14 – augusztus 21.

Egyensúly, szimmetria, arányosság, harmónia – ezek eddig olyan fogalmak voltak, amelyek egy művészeti alkotás szépségére vonatkoztak (képi, költői, zenei). Mindezek ahhoz a világfelfogáshoz kapcsolódtak, amely szerint a természetet, annak ellenére, hogy az végtelen és határtalan, szükséges rend szabályozza.  A dolgok ezen egyetemes rendjének elfogadása idején az embert az okok keresése és a következmények tudományos magyarázata foglalkoztatta.

 Napjainkra megváltozott a stabil fizikai-matematikai elveken nyugvó észlelés, mely eddig megmagyarázta és foglalkoztatta a világot. A mai felfogás szerint a dinamikus rendszerek hátterében a természet törvényei állnak, ahol a jelenségek okában bekövetkezett csekély változás (kiszámíthatatlanság, véletlen) azonban nem arányos a változások eredményeivel. Az egyensúly, a harmónia – a rend – nem feltétlenül áll szemben a meghatározatlannal, a kiszámíthatatlannal, a véletlennel, vagyis a káosszal. Ez így együtt a Rend és a Káosz harmonikus együttélése.

A kortárs tudatosság, vagyis az, ahogyan az emberek megértik a környezetüket és a saját szépségérzéküket, szoros kapcsolatot mutat a Rend és a Káosz harmonikus együttélésével, ez figyelhető meg a kortárs művészeti nyelvekben, konfigurációkban és folyamatokban, de még a felhők mozgásában, vagy a tenger hullámainak a természettel összehangolt ritmusában is a Rend és a Káosz változatos kombinációi vannak jelen immanensen.

 Ez a rövid bevezető gondolat a kiállításhoz nem az esztétikáról szól, és nem kísérli meg a kiállított műveket művészettörténeti szempontból értelmezni (például szembeállítani a posztmodernizmus diszkurzív pluralitását a modernitás egyértelmű diskurzusaival).

A most vállalt feladat az, hogy képesek legyünk megmagyarázni a bemutatott műveket – a maguk változatos nyelvét és folyamatait – a kompozícióik alapján, és megérteni, hogyan lehetséges, hogy egyszerre van jelen bennük a kialakult rend különféle megnyilvánulása (szerialitás, ismétlődés, ritmus stb.) és a destabilizálódás is (pl. ciklikus ingadozás, teljesen váratlan változás) a véletlen, a kivitelezés spontaneitása eredményeként.

Mintha a művészek ma nagyobb érdeklődést mutatnának a feltételezések, értelmezések sokasága és sokfélesége, mint az uralkodó elv keresése iránt.

Pia Jardí, a kiállítás egyik kurátora

Főkép: Adriana Czernin munkája

Szövegközi képek: Vera Molnár és Maria Balázova alkotása