SÉTA

Art Limes | 2022-08-20

KRAJCSOVICS Éva festőművész kiállítása az ARTUS Stúdióban

2021 tavaszán művésztelepre hívtak, de a vírushelyzet miatt csak egy hét lett belőle, egy nagyon esős hét. Néhány sétával és az ablak előtti munkával kellett megelégednem, mégis nagyon fontos lett ez a rövid idő. A hosszas bezártság után a tavasz új, friss élmény volt. Amikor hazajöttem, hirtelen el is készült néhány munka, aztán megtorpantam. Számomra mindig fontos volt a kiindulás, a látvány annak ellenére, hogy aztán félreteszem, mert másként kell eljutnom a képhez. Minden alkalommal újra meg újra meg kell keresnem belső biztonságomat, szabadságomat, amit csak a képekkel folytatatott hosszas, figyelmes párbeszédben találhatok meg.
 
„A zöld a remény színe? Az hát, hogyne, semmi kétség. De próbáljon csak meg az ember úgy reménykedni, hogy ne remegjen, el ne borzadjon közben soha. A remény tőszomszédságában vagy inkább magában a reményben mindig ott fészkel a sötét, reménytelen szorongás és csüggedés. Nincs még egy szín a világon, ami annyi magányosságot árasztana, ami oly erővel fejezné ki bolygónk elveszettségét a mindenségben, mint a zöld. A zöld a világ dicsősége. Nincs nála nagyszerűbb, ünnepélyesebb szín. A zöld a színek kezdete, foglalata, a színek büszkesége. A zöld a színek lelke. De akkor mért nem világosabb egy kicsit?” (Robert Walser: Zöld, fordította Halasi Zoltán)
 
Krajcsovics Éva
2022. augusztus 10.
 
 
 
A kiállítás helyszíne: ARTUS – KAPCSOLÓTÉR    Sztregova u. 7. Budapest 1116
A megnyitó időpontja: 2022. szeptember 6. 19:00 óra
A kiállítást megnyitja: Pörczi Zsuzsa filozófus, egyetemi docens
Kurátor: Nádor Tibor festőművész
A kiállítás 2022. szeptember 6. - október 4.között tekinthető meg.