LÉPÉSEK

Miglinczi Éva | 2022-11-01

Sárkány Tamás LÉPÉSEK című, sakk témájú doboz kollekció kiállítása szerves része a tatabányai BAH 39 kiállítóhelynek. Divatos szóhasználattal élve: helyspecifikus.

Az újrahasznosított tárgy- fa-fémhulladék művészetnek Magyarországon számos alkotója van. Többek között ide sorolhatnánk Ézsiás Istvánt Szabó Ottót, a nem rég elhunyt  Prutkay Pétert, Homolya Gábort és a  BAH 39 kultúrális központ tulajdonosa – Lois Viktor  is közéjük tartozik.

Sárkány Tamás sakkbáb-tárgy munkák alapötlete az új minőség létrehozása a halálra ítélt tárgyakból. A hétköznapi, kidobott sakkfiguráknak meghagyta  a sakkjátékban elfoglalt funkcióit és egyedi megjelenésüket. Új minőséget keresett a régi formáknak. Felismerte az anyagban megszólaló szellemet, de igazi leleménye az, hogy a sakk szabályrendszerét és az élet valóság momentumait összefoglalva olyan kódrendszert hozott létre, mely nem csak azoknak olvasható akik jól ismerik a sakk szabályait, a lépéseket, a figurák alá-fölé rendeltségét. Ezekben a letisztult formavilágú doboz építményekben kirajzolódik az élet, a  tér- és idő, az emberi kapcsolatok, a hierarchia problematikája. Dobozokba zárja azt az egyéni, történelmi- és társadalmi egzisztenciális élményhalmazt amellyel a mindennapjaikban szembesülünk, mindezt játékosan és humorosan fogalmazza meg.

Művei nem hódolnak be a felkapott divatirányzatoknak. Műtárgy-kompozíciói egyénien átírt, élet reality elemekben bővelkedők alkotások. Átgondolt, látásmódja nem utánoz, hanem expresszíven újrateremt. Nem historizáló modern szentélyek ezek a dobozok, hanem egyszerűen közvetítik a mindennapi élet valóságát. Dobozról- dobozra nézve előtűnik a vajdasági magyarokra jellemző véleményalkotó értékrend. Ironikus humorral átszőve mutat rá  gyarlóságokra.

Ez a vizuális koncepció nem törekszik részletekbe menő hasonlóságra a sakkszabályok és az élet igazságainak, igaztalanságainak megmutatására, hanem szimbolikusan, de tűpontosan emeli be azokat az elemeket ( sakkfigurákat) a kompozícióba melyek kifejező erejének egyszerűségében is direkt vagy indirekt módon közvetítik a művésznek az életről megfogalmazott gondolatai. A múltból táplálkozó, de a jelennek szóló tárgy kollázsaival Sárkány Tamás új, ideáktól mentes összefüggéseket hozott létre, s ezzel újra fogalmazta a lét misztikumát.

 „Mindent egybevetve, a kreatív cselekvés nem egyedül a művész által fejeződik be; a művet a néző hozza kapcsolatba a külvilággal azáltal, hogy megfejti, értelmezi és interpretálja annak belső tartalmát, ily módon saját maga járul hozzá a kreatív cselekvéshez.” (Duchamp,1957)

Ennek a „kreatív cselekvés” megfejtésének lehettünk tanúi a kiállítás megnyitóján, ahol a megjelentek Sárkány Tamás alkotásainak értelmezéséről beszélgettek az művésszel.

 

Sárkány Tamás képzőművész - Horgos-Szeged

Zenta, 1993

„Dobozaim kis célok, állomások az önismeret útvesztőjében, fel nem fedett tartalmakat, elérhető gondolatokat rejtenek. Ehhez eszközként szolgálnak a létrák, a megvilágosodást vagy az onnan való távozás lehetőségét kínálva. A megjelenített emberi figurák, a kíváncsi, az őszinte, csodálkozó „gyermeki én”-képek. A dobozok és létrák, utak és célok, törekvések és lelki állapotok körüli történéseket szeretném körvonalazni képeimen. A bennünk zajló folyamatok csupasz vázát jelenítik meg, melyet a néző személye tölt fel hússal és vérrel - gondolattal. Az önmagunkkal való szembesülés megvalósulásának talán ezek az első lépcsőfokai.”

 

További képek