Kispesti Helikon 20

Jubileumi kiállítás a Nagy Balogh János Kiállítóteremben

Orfeusz útján

Sulyok Gabriella grafikusművész kiállítása Sopronbánfalva kolostorában

Figyelő

Krajcsirovits Henrik grafikusművész emlékkiállítása

Festői szuggesztió

Tenk László festőművész kiállítása

Gyenge vélekedések, kemény ítéletek

Bihon Győző kiállítása

Bihon Győző festőművész kiállítása a Kernstok Galériában

Jelképformáló tálentum

Lipcsey 60’

Alkotói nyugtalanság

Kaposi Endre kiállításán grafikák, táblaképek és a modern képábrázolási formák láthatók, mint a kollázs, mely olyan képzőművészeti technika, ahol a művész különböző valódi anyagokat, esetleg tárgyakat épít be a képbe.

Tisztelet Bohumil Hrabalnak

Két ember között a legemberibb kapcsolat a csönd.
B. H.

Betonba zárt érintések