• Felhasználási feltételek

  Az Art Limes weboldalának felhasználási feltételei

  Hatályos 2024.01.01.-től


  Az Art Limes weboldal a nyomdai úton megjelenő magazinok kíséről online szolgáltatása, elsődleges feladata a megjelenő számok ismertetőinek közlése, az online is elérhető számok biztosítása, nyomdai úton megjelenő számok megrendelése, cikkek és egyéb anyagok, dokumentumok megjelentetése. A Szolgáltatás használatával lehetővé válik, hogy az online is elérhető számokat a regisztráló Tagok letölthessék. A jelen Felhasználási feltételek az oldalon belüli kommunikációt, a számok letöltését, a nyomdai számok megrendelését hivatott szabályozni oly módon, hogy az oldalt rendeltetésszerűen használó Tagok időtöltése zavartalan legyen.

  Az Art Limes online szolgáltatásai a regisztrált Tagok számára ingyenesen érhetők el, azaz a weboldal használatáért nem kérünk el díjat. A weboldal üzemeltetésével, fejlesztésével és marketing tevékenységével kapcsolatos költségek, különféle támogatásokból, valamint a nyomdai úton megjelenő számok bevételéből kerül finanszírozásra. A Weboldal használatával elfogadod, hogy hirdetéseket jeleníthetünk meg neked. Nem adjuk át és nem adjuk el a személyes adataidat a hirdetőnek, és a hirdetővel nem osztjuk meg a személyed közvetlen azonosítására alkalmas adatokat sem. (pl.: név, email cím).

  A Szolgáltatást a Kernstok Károly Alapítvány biztosítja (felelős kiadó: Virág Jenő)
  székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
  adószám: 19148580-1-11
  e-mail címe: info [kukac] artlimes [pont] hu

  A Szolgáltató részére tárhelyet biztosítja: Websupport Magyarország Kft.
  székhelye: H-1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
  adószáma: 25138205-2-43
  telefonszáma: +36 1 700 40 30
  e-mail címe: info [kukac] ezit [pont] hu


  1. Meghatározások

  Az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak ebben a dokumentumban, hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik:

  Weboldal: Az Art Limes honlapja, ami a www.artlimes.hu URL címen érhető el.
  Szolgáltató: A www.artlimes.hu Weboldalon szolgáltatást biztosító alapítvány, aki elérhető a fenti címen.
  Regisztrált tag / Tag: Bármely személy, akinek a Szolgáltató elfogadta a regisztrációs kérelmét, és akinek jelenleg is fennáll a regisztrációja.
  Felhasználó: Bármely személy, aki böngészi a Weboldalt. Lehetnek regisztrált Tagok, vagy regisztrációval nem rendelkező magán- és jogi személyek.
  Szolgáltatás: A Tagok számára, a Szolgáltató által biztosít internetes weboldalt, beleértve – de nem kizárólagosan – a Weboldal böngészését, a Weboldalon keresztül történő szám megrendelést és letöltést.
  Megállapodás: A Tag és a Szolgáltató között létrejött, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, jelen dokumentumban foglalt felhasználási előírásokat tartalmazó megállapodás.
  Szellemi Tulajdonhoz kapcsolódó jogok: Bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom (akár bejegyzett, akár nem), védjegy (akár bejegyzett, akár nem), kereskedelmi név és bármely hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás, bárhol is létezzen a világon, a védelmükre vonatkozó jogosultságokkal együtt.

  2. A Felhasználási feltételek elfogadása és érvényessége

  A Szolgáltató által biztosított Szolgáltatást kizárólag Tagok vehetik igénybe (kivéve a cikkek és egyéb anyagok online böngészése, mely látogatók részére is elérhető). Kizárólag nagykorú, azaz a 18. életévüket betöltött, valós, természetes Személyek, vagy jogi személyek válhatnak Taggá. Figyelmesen olvassa el az alábbi Felhasználási feltételeket, mielőtt az érvényes regisztrációval Taggá válna, mivel azok a Szolgáltató és a közötted létrejövő felhasználási megállapodás alapját képezik. A jelen Felhasználási feltételekben meghatározottak, az összes Tag számára kötelező érvényűek. A regisztráció során a Felhasználási feltételeket mindenkinek lehetősége van elolvasni, a benne foglaltak nem ismeretének, illetve figyelmen kívül hagyásának felelőssége a Tagot terheli. Ha egyetért és elfogadja jelen Felhasználási feltételeket, töltse ki a regisztrációs űrlapot és a lap alján található négyzetet jelölje be (kattintson bele), amely a következőt jelképezi: "Az Art Limes weboldalának használatára vonatkozó Felhasználási feltételeket elolvastam, azokat elfogadom és azokkal egyetértek." A négyzet bejelölésével elküldött regisztrációjával (mint Tag) kötve lesz az alábbi Felhasználási Feltételekhez, ezért amennyiben nem ért egyet azokkal, kérjük, ne regisztráljon a Weboldalra. Regisztrációját követően a megadott e-mail címre azonnal visszaigazolást kap, mely a tagság létrejöttét jelenti. Amennyiben a regisztrációt követő 48 órán belül a megadott e-mail címre nem érkezik visszaigazolás, illetve a kiküldött visszaigazoló e-mailben található aktiválás gombra nem kattint rá, a tagság megszűnik.

  3. Általános rendelkezések

  Jelen Felhasználási feltételek elfogadásával egy hatályos megállapodássá válik a Tag és a Szolgáltató között. A megállapodás magyar nyelven létrejött írásba foglalt megállapodásnak minősül, amit a Szolgáltató nyilvántartásba vesz és a Tagság fennállásáig megőriz.
  Ezen Felhasználási feltételek (melyeket a Szolgáltató időről-időre módosít) kizár a Tag és a Szolgáltató között bármely egyéb megállapodást és Felhasználási feltételt, valamint a Tag tudomásul veszi, hogy a jelen Felhasználási feltételekhez van kötve, a Szolgáltató által időről-időre módosított formában.
  Jelen Felhasználási feltételek (a Szolgáltató által időről-időre módosított formában) hatályon kívül helyeznek és felváltanak bármely, előzőleg a Taggal közölt Felhasználási feltételt.
  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket bármikor megváltoztassa. Jelen Felhasználási feltételek módosítása esetén, a frissített feltételek haladéktalanul közzétételre kerülnek a Weboldal, felhasználási feltételek oldalán. Ezzel egyidejűleg e-mailben vagy a Weboldalon közzétett felhívással értesíti a Tagokat erről a Szolgáltató. A módosított Felhasználási Feltételek, a közzétételtől számított 7. napon lépnek hatályba. Azáltal, hogy a módosított Felhasználási Feltételeknek a hatálybalépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi a Tag, elfogadja a módosított feltételeket, és a hatálybalépéstől kezdve a módosított Felhasználási feltételek a Tagra nézve kötelező érvényűek lesznek. Amennyiben a módosított Felhasználási feltételekkel a Tag nem ért egyet, jelen Megállapodást bármikor megszüntetheti.
  A Felhasználási feltételekben történő változások érvénybe lépése nem függ attól, hogy a Tagok a változásokról szóló értesítést elolvassák-e, illetve elfogadják-e az új feltételeket.
  A Tagoknak jogában áll regisztrációját és adatait bármikor törölni a rendszerből, amennyiben az új feltételekkel tagságára már nem tart igényt.
  A Szolgáltató fenntartja a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott okokból eltávolítson bármely információt.
  A Szolgáltató fenntartja a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát.
  A Szolgáltató fenntartja a Szolgáltatás megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről-időre az alkalmazandó biztonsági előírások illetve jogszabályváltozások megkövetelhetik.
  A Tagok nem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi célra, reklám célra, illetve egyéb üzleti célra sem valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá.
  A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Felhasználási feltételekben foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok e-mail címének és adatainak gyűjtését bármilyen formában, kéretlen e-mail üzenetek küldését, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz - az eset kivizsgálását, a Megállapodás azonnali hatályú megszüntetését és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.
  A jelen Felhasználási feltételekben foglaltak alapján a Tagok felelnek minden általuk megadott adatért, információért. Hamis, valamint jogsértő adatok megadása a Megállapodás azonnali hatályú megszüntetését és a Tag kizárását vonja maga után.
  Amennyiben ezen Felhasználási feltételek közül egyesek teljes egészében vagy részben érvénytelenek lennének vagy érvényüket vesztenék, attól a Megállapodás további része érvényben marad.
  A Weboldalt a Tag kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja.
  A Szolgáltató a Tag által a Weboldalon közzétett tartalmak tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti szolgáltatónak minősül.
  A Szolgáltató magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.
  A Weboldal használatához szükséges, minimális technológiai feltételek: szélessávú internetkapcsolat; a mindenkor elérhető legfrisebb Google Chrome böngésző; cookie-k alkalmazását lehetővé tevő beállítás.

  4. A tag kötelezettségei

  A Tag nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat.
  A Tag semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.
  A Tag nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.
  A Tag a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, az abbanfoglaltakat tudomásul vette, a személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
  A Tag köteles a választott jelszó titkosságát megőrizni. Amennyiben a Tag ezen kötelezettségét megszegi, az ebből eredő bármely kárért Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja.
  A Tag nem jogosult regisztrációját más személyre átruházni.
  Amennyiben a Tag megsérti a fenti feltételek bármelyikét, úgy a Szolgáltató jogot képezhet a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének zárolására, a Szolgáltatásból való kizárásra akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető jogi illetve polgári jogi következmények mellett.

  5. A tagság megszűnése

  A Tagok tagságukat bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal megszüntethetik, azaz a Tagoknak jogában áll fiókját és adatait bármikor törölni vagy annak törlését kérni a Szolgáltatótól. A Tag ezt megteheti maga a mindenkor elérhető legfrisebb Chrome böngészővel a Weboldalon. Bejelentkezés után a Profilban kattintson a profil törlése linkre, majd a megjelenő 'BIZTOSAN TÖRLI' dialógus ablakban a 'profil törlés' gombra. A Tag a törlését kérheti a Szolgáltatótól a Kapcsolati oldalon keresztül is.
  A Tagságot, a Szolgáltató is bármikor, indoklás nélkül és azonnali hatállyal megszüntetheti.
  Amennyiben a Tag megsérti jelen Megállapodás feltételeit vagy valamely jogszabály rendelkezéseit, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely további értesítés, kötelezettség vagy bármely más kimentési lehetőség biztosítása nélkül megszüntesse a Tag tagságát.
  A Tagság megszünetése az adatbázisból a Tag személyével összefüggésbe hozható információk helyreállíthatatlan formába kerülnek, a járulékos technikai adatok pedig kizárólag a rendszer további működése szempontjából szükséges módon és mértékben maradnak fenn.
  A Tagság megszűnésekor a Tag profilja azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen Megállapodásból eredő tagsági joga azonnali hatállyal megszűnik.

  6. Szellemi Tulajdonra vonatkozó megkötések

  A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó, a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagosan a Szolgáltató tulajdonát képezi.
  A tag vállalja, hogy titokban tartja és – a jelen Megállapodásben szándékolt célokat kivéve – nem használ fel semmilyen, a Szolgáltatásra vonatkozó információt, amelynek birtokába jutott, vagy amelyeket megtudott – kivéve a köztudomású információt, vagy amely információ kiadását jogszabály írja elő.
  A Szolgáltató megtesz minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy a Tagok személyes adatai, úgymint név, e-mail cím, titokban maradjanak, és a Szolgáltató vállalja, hogy nem ad ki ilyen információt – kivéve, ha az információ köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.
  A Szolgáltató által bejegyzett illetve létrehozott védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a Weboldalon megjelennek, a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg kifejezett, előzetes, írásos engedély nélkül.
  Az összes programnak és az abban szereplő tartalmaknak, anyagoknak, (akárcsak márka- és kereskedelmi neveknek) a használata kizárólag a jelen Felhasználási feltételekben megnevezett célokra megengedett.
  A Weboldal, valamint a Weboldalhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Weboldal elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.
  A Weboldal bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Weboldalból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény - ideértve a Weboldal bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is - a Szolgáltató tulajdonát képezi, illetve felette teljes körű jogosultsággal rendelkezik, ezáltal ezen tevékenységekre kizárólag Szolgáltató engedélyével kerülhet sor.
  Szolgáltatót megilleti továbbá a Weboldalon található összes információ és adat összessége (Adatbázis) tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt adatbázisok előállítóinak védelme. Az Adatbázisnak vagy egy részének nyilvánosságra hozatalához vagy azokról másolat készítéséhez minden esetben Szolgáltató hozzájárulása szükséges.

  7. A Szolgáltatás

  A Szolgáltatás használatához szükséges, hogy a Tag aktiválja az e-mail címére küldött üzeneten keresztül a regisztrációját.
  A Szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítja a Tag számára a Szolgáltató, és nem garantálja, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni a Tag követelményeinek, céljainak és/vagy elvárásainak.
  A Szolgáltató nem szavatol a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért, adatokért, anyagokért semmilyen formában.
  A Szolgáltató nem vállal szavatosságot a Szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, illetve a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.
  A Szolgáltató vállalja hogy a rendszerüzeneteket (módosultak a Felhasználási Feltételek, módosult az adatkezelési tájékoztató, moderálási tájékoztatás) és tájékoztató üzeneteket (új funkciók és hibajavítások, új cikkek stb.) küld a Tag e-mail címére, azonban a kézbesítés sikerességéért felelősséget nem vállal. A tájékoztató üzenetekről való leiratkozás bármikor megtehető a kiküldött üzenetek láblécén található leiratkozás linkre kattintva.
  A Szolgáltató vállalja, hogy az oldalon minden online funkció teljesen ingyenes elérhető.

  8. Felelősség-korlátozás

  A Weboldal használatához kizárólag a mindenkor elérhető legfrissebb verziójú böngészők támogatottak. Előfordulhat, hogy más böngésző típus és/vagy böngésző verzió esetén a Weboldal funkcionalitása nem vagy csak részlegesen érhető el, ehhez kapcsolódóan nem vállal semmilyen garanciát/kötelességet/felelősséget a Szolgáltató.
  Habár a Szolgáltató mindent megtesz a Weboldal folyamatos elérhetősége és használhatósága érdekében, ehhez kapcsolódóan nem vállal semmilyen garanciát/kötelességet/felelősséget.
  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás, Tagok által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Tag hozzájárult.
  A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás használatából vagy abból adódtak, hogy a Tag megbízott olyan információban és/vagy egyéb más anyagban, amely a Szolgáltatáson keresztül érhető el.
  Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) és/vagy programok hozzáférnek és visszaélnek a Tagra vonatkozó információkkal. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan visszaélésekért, melyeket más Tagok vagy engedély nélküli felhasználók követtek el a Tagra vonatkozó információival kapcsolatban.
  A Tag kötelessége csökkenteni minden kárt, sérülést, költséget és kiadást, melyek a fenti rendelkezések alapján érhetik.
  A Szolgáltató felelőssége jelen Felhasználási feltételekben szereplő kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak a felelősség azon eseteire, mely esetekben a felelősséget jogszabály alapján kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.
  Jelen Megállapodás nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított azon jogokat, amelyeket kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.
  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás problémáiért, amiket ésszerűen befolyásolni nem áll módjában, beleértve – nem kizárólagosan – a vis majort, háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket.
  A Szolgáltatónak a Megállapodásból fakadó esetleges felelőssége, annak jogalapjától függetlenül bármilyen esetben kizárt, a szolgáltatás ingyenessége miatt, így nem tartozik semmilyen pénzbeli kártérítési felelősséggel sem.
  Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a Taggal szemben a Weboldal más Tagja, vagy harmadik személy által okozott vagyoni vagy nem vagyoni kárért, illetve egyéb hátrányos következményért. A Szolgáltató különösen kizárja felelősségét a Tag által harmadik személynek okozott személyiségi jog körébe eső jogsérelemért, amely jogsértésre a Weboldal üzenetküldő funkciójának használata közben kerül sor.
  A Szolgáltató nem felelős sem a jogsértésekért, sem a Weboldal elérhetetlenségéért, sem pedig azokért a károkért, amelyeket a Felhasználók a Weboldal használatával összefüggésben okoztak.
  A Szolgáltató nem felelős a Weboldal működési zavaraiért, amelyek vis major vagy a Felhasználók, esetleg harmadik személyek jogosulatlan beavatkozásának következményei.
  A Szolgáltató nem felelős a Weboldalnak és a Felhasználó hardver és /vagy szoftver konfigurációjának összeférhetetlenségéért.
  A Szolgáltató nem felelős a technikai zavarokért, ideértve a Weboldalhoz kapcsolódó minden meghibásodást.

  9. Kártérítés

  A Tag vállalja, hogy kártérítést fizet bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás a Tag által történő használatából, a Tag által a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a megállapodás bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan szenvedett el a Szolgáltató.
  Az oldalon szigorúan tilos bármiféle reklám tevékenységet végezni illetve üzleti hirdetéseket közölni!

  10. Eljáró bíróság és alkalmazandó jog

  Jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó. A Felek jelen megállapodásukkal kikötik a XXI. Kerületi Bíróság (Budapest XXI., Rákóczi Ferenc u. 78-82.) kizárólagos illetékességét, hogy tárgyaljon bármely, jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos jogvitát, beleértve korlátozás nélkül annak érvényességét, értelmezését, teljesítését, megszűnését és megszűnésének következményeit, mely kikötés nem érinti a fogyasztók számára törvény eltérést nem engedő rendelkezésében biztosított, más illetékességű bírósághoz fordulás lehetőségét.

  11. Panaszkezelés

  A Szolgáltatás használata során felmerülő panaszait a Kapcsolati oldalon elektronikus módon teheti meg. A panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről a panasz közlését követő 30 napon belül elektronikus választ küldd a megadott e-mail címedre a vizsgálat eredményéről. A panasz a hatályos jogszabályi előírások alapján kerül vizsgálatra, elutasításra, vagy orvosolásra. A panaszhoz tartozó válaszlevél tartalmazza a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményét, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedéseket, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokait. A tájékoztatás egyértelmű, közérthető indokolással történik meg, melynek során egyszerű nyelvezetet használ a Szolgáltató, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevélben valamennyi kifogására érdemi választ biztosítson.
  A panaszkezelés során a következő adatok kerülnek bekérésre: e-mail cím, a panasz leírása, a panasszal kapcsolatos igény, a panasz megoldása és a a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
  Amennyiben panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidőig eredménytelenül telt, úgy a Komárom-Esztergom Vármegyei testülethez fordulhat: (fogyasztovedelem.meff [kukac] komarom [pont] gov [pont] hu). Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

  Jogorvoslat Ha panasza teljes egészében vagy részlegesen elutasításra kerül, esetleg a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, vagy bármilyen fogyasztói panaszt kívánsz benyújtani, úgy a területileg illetékes járási kormányhivatalhoz fordulhatsz. Erről bővebb információ az alábbi linken érhetsz el: https://jarasinfo.gov.hu

  12. További rendelkezések

  A Szolgáltatás során tárolt adatokkal kapcsolatban az adatkezelési tájékoztató szerint jár el a Szolgáltató.
  A Weboldal - a működéséhez kapcsolódóan - a Tag megadott e-mail címére értesítéseket, hírleveleket és rendszerüzeneteket is kiküld. Ezen beállítások módosításáról vagy a leiratkozásról, bejelentkezés után a profil menüpont, értesítések almenü alatt rendelkezhet a Tag. Továbbá minden kiküldött üzenet láblécében található leiratkozás linkre kattintva is módosíthatóak az értesítési beállításokat.
  Az ügyfélszolgálati megkeresésekre általában 24 órán belül válaszol a Szolgáltató, de esetenként tovább, maximum 30 napig is eltarthat. Kizárólag a Kapcsolati felületen léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval, más módon nem tud a Szolgáltató a kéréseket fogadni, feldolgozni és válaszolni.
  A Szolgáltató kizárólag magyarul kommunikál a Felhasználókkal, függetlenül hogy milyen elérhetőségen keresték fel.

  13. Vonatkozó jogszabályok

  Magyarország Alaptörvénye
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
  A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
  A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
  2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

  14. Felügyeleti és egyéb szervek, szervezetek elérhetőségei:

  Gazdasági Versenyhivatal:
  Cím: 1054 Budapest, V., Alkotmány u. 5.
  Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
  Telefon (központ): +36 1 472-8900
  Fax (központi): +36 1 472-8905
  (fogyasztó megtévesztése esetén)

  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala:
  H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
  Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf: 997.
  Tel: 36 1 468 0500; Fax: 36 1 4680680
  E-mail cím: info@nmhh.hu

  A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei:
  https://jarasinfo.gov.hu
  (fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

  Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető testület megnevezése és elérhetősége:
  Fejér Vármegyei Békéltető Testület
  8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefon: +36 22 510-310
  E-mail: bekeltetes [kukac] fmkik [pont] hu