Kép-tár IX.

Art Limes

„A katedrális emberi építmény, saját tradíciói által meghatározott, miként Muzsnay alkotásaiban a formai és tartalmi, vagy eszmei mozzanatok, amelyek szinte kivétel nélkül az erkölcsi emlékezet mementói. Hiszen e kitüntetett építmény egyfajta hagyomány, a kulturális emlékezet korokon átívelő része…” (Balázs Sándor)

Borító
Tartalom
Impresszum - szerzők