Fejezetek Komárom és Alsó- Csallóköz történetéből

| 2016-01-08

2015 végén jelent meg Mácza Mihály komáromi történész válogatott tanulmányait tartalmazó kötet a PRO MUSEUM polgári társulás gondozásában.

A kötet igazi szellemi csemegét kíván nyújtani a Komárom múltja iránt érdeklődők számára. A benne fellelhető tizennégy írás mindegyike egy-egy érdekfeszítő történelmi kalandra invitálja az olvasót. (Egyebek között „Jókai és szülővárosa”, „A komáromi Jókai-szobor története”, „A fényképezés története Komáromban 1945-ig” című tanulmányok.)

Levéltárak mélyén rejtőző poros dokumentumok, feledésbe merült régi kiadványok, megsárgult folyóiratok lapjain fellelhető adatokból és rég elhunyt komáromi polgárok visszaemlékezéseinek mozaikdarabjaiból illesztette őket össze szakértő kezekkel a szerző. Habár a kötet sokszínű tanulmányai nem képeznek szerves egységet, azonban így is páratlan bepillantást engednek egy megannyi sorsfordulót átélt város rendkívül gazdag történetébe. A könyvet Galo Vilmos,  a Duna Menti Múzeum történésze szerkesztette. 

 

Mácza Mihály: Válogatott tanulmányok. Fejezetek Komárom és Alsó-Csallóköz történetéből.

Szerkesztette: Galo Vilmos. Komárom, Pro Museum, 2015.