Nagybányától Picassóig

Szakolczay Lajos | 2015-05-11

Szakolczay Lajos irodalom- és művészetkritikus terjedelmében és horizontjában is impozáns könyvében a múlt század nyolcvanas éveitől kezdődően két és fél évtized képzőművészeti írásait fogta egybe.

Képzőművészeti tanulmányok, esszék, kritikák, interjúk

A kötet címe – Nagybányától Picassóig – elárul valamit abból az irányzatokon túlmutató szellemi készenlétből, amely a szerzőt jellemzi. Aki jobbára a magyar művészettel foglalkozik behatóan – azon belül is a kortárs művészettel –, de ki-kitekint némely külföldi alkotóra, és az egyetemes művészet nagyjainak életútjára, eredményeire is.

A rövidesen nyomdába kerülő könyv nyolc nagy fejezetbő áll.

Az Élő holtban külföldi és magyar klasszikusok kaptak helyet. Többek közt Brassai, Dubuffet, Picasso, Dali, Mattis Teutsch, Szőnyi, Korniss Dezső, Tóth Menyhért, Kondor Béla, Szalay Lajos, és Nagybánya jelesei.

A Csoportlélektan fejezetbe a különféle csoportos kiállítások, társulások kritikái sorolódtak: Kortárs magyar szobrászat, Magyar Keramikusok Társasága, XX. Miskolci Grafikai Biennále, Szövött kárpit, Vajda Lajos Stúdió, Magyar Plakát Társaság, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége megannyi tárlata (Mesterek, stb.), Unikornis Csoport, Patak Csoport, stb.

Az A sejtektől a duókig című ciklus a művész-párok, családi és azon túlmenő alakulatok bemutatkozását rögzíti: Lechner Ödön virágzó fája, Kass János-család, Csíkszentmihályi-család, Nyolc művészházaspár, Matzon Ákos – Ézsiás István, Muzsnay Ákos – Kárpáti Tamás, Csete Ildikó – Kun Éva, Korniss Péter – Olasz Ferenc, Lovász Erzsébet – Gvárdián Ferenc, Bényi Eszter – Sulyok Gabriella, stb.

A Paletta a festők egyéni kiállításainak az összefoglalója. Csak pár név: Lossonczy Tamás, Kokas Ignác, Schéner Mihály, Deim Pál, Balogh László, Aknay János, Halmy Miklós, Csáji Attila, Szemadám György, Lóránt János Demeter, Vojnits Erzsébet, Krajcsovics Éva.

 A Vonalháló grafikusainak csoportja: Karátson Gábor, Almásy Aladár, Feszt László, Benes József, Sulyok Gabriella, Paulovics László, Kárpáti Tamás, Püspöky István, Maurits Ferenc, Részegh Botond, Vén Zoltán, Eszik Alajos, König Róbert, stb.

A Vonalkód – Irodalom és képzőművészet – a klasszikusok (Nagy László, László Gyula) életműve mellett az illusztrátorokat (Részegh Botond – Kányádi Sándor, Muzsnay Ákos – József Attila), a plakátművészeket (Pócs Péter, Baráth Ferenc), az elektrográfia jeleseit, a művészkönyvvel mint tárggyal kapcsolatos írásokat gyűjti egybe.

Az Anyag (fogható, foghatatlan) a szobrászművészek – Haraszty István, Csíkszentmihályi Róbert, Kő Pál, Szabó Tamás, Kiss György, Pistyur Imre –, a keramikusok (Németh János, Petrás Mária) , a tűzzománc, az üvegfestés, a bőrműves alkotók, a textilművészek ( Péreli Zsuzsa, Polgár Rózsa, Csete Ildikó, Kubinyi Anna, Richter Sára) és a fotóművészek (Korniss Péter, Haris László, Móser Zoltán, Olasz Ferenc) tárlat-kritikáit rögzíti.

A Határolt határtalanság fókuszában – Barcsay Jenő önéletírás és a névjegy történetét tárgyaló művelődéstörténeti kalauz mellett – két nagy tanulmány áll: Hit, erkölcs, magyarság – Vonulatok a kortárs magyar irodalomban és művészetben , Valaki jár a fák hegyén – A szakrális a kortárs magyar művészetben.