JÓKAI-DÍJ 2019 - pályázat

Art Limes | 2018-05-02

„Komárom irodalmi vonatkozásai a 18. és 19. században” címmel pályázatot hirdet a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága (Budapest).

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága (Budapest) pályázatot hirdet:

 1. A pályázat címe: Jókai-díj 2019                                            

 2. A pályázat beérkezési határideje: 2018. október 31.

 3. A pályázatról:

 

 1. Az irodalmi pályázat témája: „Komárom irodalmi vonatkozásai a 18. és 19. században

 2. Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan szépirodalmi írással – prózával vagy tanulmánnyal – lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 db A4-es oldalt, de legalább 10 oldalasnak kell lennie, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Kérjük a felhasznált források pontos jelölését.

 3. A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó jeligéjét. A borítékra kérjük ráírni: „Jókai-díj 2019, pályázat”.

 4. A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális formában (WORD) CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címek valamelyikére.

 5. Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre.

 6. A döntés és értékelés: a legmagasabb értékelést kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság legkésőbb 2019. január 22-ig hozza meg döntését.

 7. A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata.

 8. Az elismerés 2019 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából, Révkomáromban kerül átadásra.

 9. A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszínvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor kerülhet. A díjnyertes és minősített oklevelet elért pályázók írásainak első felhasználási joga az alapítókat illeti, amely a „Jókai-díj 2019” antológiában való megjelentetést tartalmazza.

 

A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem küldik vissza. A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a díjat, de írása megjelenhet az évkönyvben.

Levélcím:

 1. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület - Palatínova 13 (Nádor utca 13.) - 945 01 Komárno, Szlovákia

 2. Falvak Kultúrájáért Alapítvány - Gidófalvy út 29. - 1134 Budapest, Magyarország