Beszédes István, Bela Duranci és Gubik Korina az idei kitüntetettek

Art Limes | 2018-11-24

Beszédes Istváné a Híd Irodalmi Díj, Gubik Korina Forum Képzőművészeti Díjas, a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat pedig Bela Durancinak ítélte oda a bírálóbizottság.

A Híd Irodalmi Díj bírálóbizottsága – Berényi Emőke, Fekete J. József, Patócs László, Szarvas Melinda – október 8-ai ülésén Beszédes Istvánnak ítélte oda a Híd Irodalmi Díjat Kokon című verseskötetéért.

A kötet Beszédes István költészetének esszenciáját adja, a címét értelmezve egy olyan gubót, amelyben ott vannak a Beszédes-univerzum póktojásai: az antik hagyományra való rájátszás, a képzőművészeti kitekintés, a színházi irányultság, az ars poetica finomhangolása egy poeta doctustól. A könyv mindössze hat, erős jelképiséget fölvonultató verset tartalmaz, kezdve a művészeti versengésben pofátlansága miatt alulmaradt és ezért megnyúzott Marszüasz szatír csodálkozó tekintetétől a színpad homályán keresztül az akár kétezer évig is elélő velvícsiáig. Ezen vezérvonalak mentén a versek által a költő könyvként képződik meg, lapozni lehet, akár a velvícsia száraz leveleit, mint egy világverset, amelynek a különböző irányú szemlélésére a szövegbe fogott belső versek nyitnak teret. A Kokon külön erénye a kétnyelvűség – a verseket Draginja Ramadanski ültette át szerbre –, valamint a különleges hangulatú, Lázár Tibor képeinek felhasználásával készült vizuális arculat, amelyet a szerző dolgozott ki, áll az indoklásban.

A Forum Képzőművészeti Díj bírálóbizottsága – Blaskó Árpád, Maurits Ferenc és Szarka Mándity Krisztina – az október 25-én megtartott ülésen egyhangú döntéssel Gubik Korina festőművésznek ítélte oda a 2017. évi Forum Képzőművészeti Díjat.

Gubik Korina nem szokványos festészeti eszközökkel, homokkal, szögekkel, lécekkel dolgozik, de elmondása szerint a legsikerültebb műveinek a véletlen a fő alkotóeleme. Megfontolt véletlenszerűségnek mondható inkább az a gesztus, amellyel hívja, felszólítja alkotásainak szemlélőit, hogy lépjen ki a megszokott passzív befogadói attitűdből, és zárja le a nyitott művet, azaz készítsen képet a művész által felkínált eszközökből. Lendületes határozottságával interakcióra, cselekvésre készteti a befogadó mellett alkotó- és tanártársait és diákjait is. Nem fogadja el, hogy abban a városban, amelyet Újvidék után lakhelyéül választott, nincs megfelelő tér, amely az időszaki képzőművészeti kiállításoknak helyet biztosítana, birtokba veszi tehát alkotótársaival együtt a Zenta központjában található üres üzlethelyiségeket, és igazolja, hogy valóban a véletlen szüli a legizgalmasabb alkotásokat, indokolta meg a zsüri döntését.

A Vajdasági Magyar Művészeti Díj bírálóbizottsága, Brenner János (elnök), Náray Éva, Rizsányi Attila összetételben október 31-én megtartott ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2017. évi Vajdasági Magyar Művészeti Díjat Bela Durancinak ítéli oda.

Az indoklás szerint Bela Duranci művészettörténészi, publikációs és kultúraszervező tevékenysége alapjaiban járul hozzá a vajdasági magyar képzőművészet és építészet múltjának feltérképezéséhez és megismeréséhez – s nem utolsósorban: jelenének megértéséhez. Bela Duranci nevéhez számos felbecsülhetetlen értékű tanulmány, könyv, monográfia megírása, a vajdasági magyar képzőművészeti élet köztudatában örökké és elevenen élő kiállítás megszervezése, művésztelep koordinálása is kötődik. Tudós odafigyelése, munkássága napjainkban is kitapintható, ám külön kiemelendő, hogy 2017-ben összeállította a Bácstól a Sétaerdőig című önéletrajzát.

 

A Forum Könyvkiadó Intézet díjátadó, egyben évzáró ünnepségére december 12-én 17 órakor kerül sor Újvidéken a Forum IV. emeleti tanácstermében.

VajdaságMa