Görgei Komáromban

Miglinczi Éva | 2018-12-20

Nem volt énbennem semmi katonai zseni. Az csak mese, magyar legenda, mint annyi más. Rendet tartottam a katonáim között, ez az egész, és a fickók derekasan viselték magukat néhányszor. A többi lárifári. (Görgei nyilatkozata Mikszáthnak)

Az Európa udvarban lévő szoborparkban létrehozott nemzeti emlékhelyen legutóbb Görgei Artúr tábornoknak állított emléket a Palatinus Társaság. A politikai-ideológiai elvek mentén létrejött árulómítosz lassan szertefoszlik, s a történészek, a hadtörténészek kutatásai nyomán jelentősen megváltozott Görgei Artúr megítélése. Születésének 200. évfordulója alkalmából Komáromban és Visegrádon is méltón idézik meg a hadvezért. A Görgei-szobor felállítása kapcsán Litomericzky Nándort, a Palatinus Társaság ügyvezetőjét kérdeztük a szoborpark kialakításáról, s további terveikről.

- 2000-ben volt az első szobor avatója, milyen elvek mentén szerveződött, illetve valósult meg a szoborpark projekt?

- A ötlet szorosan összefügg az Európa udvar építésével. 1998-ban elkezdtem tervezni, s már akkor megfogalmazódott bennem, ha egy új teret hozunk létre, ott a társművészeteknek is meg kell jelenniük. Szobrok felállítását, szökőkutak tervezését és a kapualjakba freskók kivitelezését vázoltuk fel. Ez utóbbi elképzelést még nem sikerült megvalósítani. 2000-ben Szent István és Boldog Gizella szobra a Vatikán ház átjárójában lett elhelyezve. Szent László és IV. Béla szintén épületek homlokzatára került. A Magyar Képző- és Iparművészeti Lektorátus csapata nagy segítségünkre volt a munkában. Művészettörténészekkel, szobrászokkal beszélgettünk. Felmerült az az ötlet, hogy térbe próbáljuk meg elhelyezni a szobrokat, mert akkor jobban érvényesülnek, s így lassan megoldódott a térszervezés rendje. A központi szökőkút körül körül helyezkednek el a szobrok, valamint a Szentháromság szobortól van egy íves felvezető sor, mely a központi részhez irányít. A központi emlékmű csoportban Komárom város alapítói helyezkednek el, s köréjük a királyok, uralkodók, tudósok, politikusok, művészek szobrai kerültek elhelyezésre. Az a válogatás, hogy kiről készül szobor, teljesen szubjektív döntés alapján történik. Azoknak a személyeknek szeretnénk állítani szobrot, akiknek sorsfordító az életpályájuk, akik mély nyomot hagytak a magyar történelemben, vagy Komárom város fejlődésében szerepet játszottak.

- Miként választották ki a művészeket az egyes szobrok megformálásához?

- Kárpát-medencei szobrászokat kerestünk meg. Nem akartuk szigorú keretek közé szorítani a művészeket, szabadon kezeltük a választási lehetőséget. A művész szabad ember, megkérdeztük őket, hogy az általunk összeállított listából, mely történelmi személy áll gondolatilag közel hozzájuk. Így például Gyurcsek Ferenc – Hunyadi, Janzer Frigyes – Eszterházy, Mihály Gábor – Görgei mellett állt ki. A szoborparkból kissé „kilóg” Olbram Zoubek cseh szobrász műve. Az idős mesterrel személyes kapcsolatba kerültünk, ő ajánlotta fel, hogy készít nekünk egy szobrot, a Palatinus Társaságnak csak az öntést kellett fizetni.

- A művészekkel voltak szakmai, esztétikai viták az előzsűrizésnél?

- Minden esetben zsűriztünk, két három zsűri alkalmával baráti beszélgetések keretében vitattuk meg az 1/5-ös, és 1/1-es modelleket. Mivel a miénk egy alkotó közösség, baráti társaság, jó hangulatú megbeszélések voltak, senki nem sértődött meg a módosítások jelzésekor. Jelentős magyar szobrászok alkottak nálunk, de a legjobb felvidéki szobrászok közül is a legjobbak, Bartusz Gyula, Mag Gyula, Gáspár Péter hoztak létre műveket itt. Jó művészek, jó emberek baráti közössége alakult ki. Nekünk a szoboravatás ünnep amikor összegyűlünk, beszélgetünk.

- A Görgei szobor avatásakor háttérhangok megjegyezték, hogy nincs magyar felirat a szobrokon.

- Több oka van. Egyik meghatározó indok, hogy Szlovákiában van egy furcsa törvény, mely szerint az 1918 előtti magyar történelmi személyiségek neveit szlovákul, fonetikusan kell írni. Ilyenkor dilemma, megszegjük-e törvényt? Megszeghetjük, de ha az olyan kis társulást, amilyen a miénk, megbüntetik, az a végünket jelenti. Így aztán nem írtuk ki a neveket. Ahol tudtuk, a latin nyelvet használtunk. A magyar nyelvvel van gond, a némettel, latinnal nincs.

- A térszerkezet adta lehetőségek kialakítása folyamatos?

- A nemzeti emlékhely kialakítása mellett az urbánus élettér megvalósítása is célként fogalmazódott meg, ahol történelemórákat tarthatnak a város fiataljainak, turista csoportok látogathatják. Jelenleg 20 szobor van felállítva, végső szám a 33, remélem lesz erőnk a további 13 szobor felállítására.

 

Fotó: Miglinczi Éva

 

További képek