Színek eleganciája

Máthé Andrea | 2022-10-21

Krajcsovics Éva festőművész Tablók című kiállítása a Karinthy Szalon Galériában. Budapest, 2022. október 18-november 10.

Léteznek képek félhomályba boruló szobákról és tájakról, de vajon hogy viszonylanak e vásznak színei azokhoz, melyeket a félsötétben látunk? Egy színt a környezete ragyogtatja fel, ahogyan a szem is csak az arcon mosolyoghat.” (Ludwig Wittgenstein: Megjegyzések a színről)

Van Goghhoz, olaj, vászon, 35x70 cm, 2021

Krajcsovics Éva Tablók című kiállítása a színeket helyezi a középpontba. Főként kisméretű festményeinek elrendezésére, sajátos színbeli egymáshoz illesztésére utal a cím, de óhatatlanul felidézi a középkori táblaképeket is, bár ezeken a festményeken nem a narráció, hanem a koloritás kap főszerepet. Az Este című triptichon három kékje például felfogható egy színpompásan kék hármasoltárképnek is, amely Mária színeinek variációjára épül.

         Önálló színvariációként, de utalásként is értelmezhetőek a festőelődök neveit címükben tartalmazó kisméretű képek, akár Van Gogh sárgájára gondolhatunk az Arles-i szoba című képről, vagy Sassetta mozgalmas festményeiről és Giorgio Morandi csendéleteiről kiválasztott, kiemelt sajátos színekre. Az utalási mező horizontjának tágassága az egész kiállítást jellemzi, hiszen a kisméretű képeken hangsúlyozottabban kiemelődnek azok a színek, amelyek Krajcsovics Éva festészetére általában is jellemzőek. Akár az egymáshoz nagyon közel álló rózsaszínek a Bejárat című festményen, amely a kiállítás egyik kiemelkedő darabja, bizonyítva azt is, hogy egy 35x40 centiméteres felületű festménynek is lehet nagy hordereje.

Levél Van Goghnak, olaj, vászon, 50x100 cm, 2022

         A kiállítás darabjai egy lényegi redukciónak az eredményeként is olvashatóak, amelyek formailag a lírai absztrakt nyelvéhez állnak közel, színvilágukban pedig felismerhető az az elegancia – a szépség, amely szokatlan hatást és egyszerűséget mutat, Winckelmann szavaival pedig „nemes egyszerűség és csendes nagyság” -, amely felismerhetővé teszi Krajcsovics Éva festményeit.

         Ez a visszafogott színpompa akaratlanul is előhív zenei hangokat, mondhatnánk szinesztéziaként is működnek a képek. Így a megnyitón a festményekkel teljes összhangban csendült fel Dukay Barnabás megszentelik a legnemesebb figyelemmel és az idejükkel című műve, amelyet Korb Vanessa adott elő hegedűn. A zenei játék és a képi játék – amelyet Krajcsovics Éva Játékok című sorozatdarabjai konkrétan is képviselnek – egybehangzása a harmónia, a letisztulás és az arányosság terét nyitotta fel.

 

Morandihoz, olaj, vászon, 40x80 cm, 2021

  

      

Főkép: Sötét fal, olaj, vászon, 35x 40 cm, 2022

Galéria: Bejárat, olaj, vászon, 35x 40 cm, 2021

 

További képek