Osztódás / Division

Art Limes | 2022-11-21

Verebics Ágnes festőművész kiállítása Godot Galériában.

"Verebics Ágnes számára kitüntetett művészeti problémát jelent a női test ábrázolása, amelyhez a fő motívumot a saját test és az önarckép szolgáltatja. A testkép nála nemcsak a női identitás meghatározására szolgál, hanem a saját Én leírására is. Így volt ez a Szőrös nők című sorozatában éppúgy, mint a test animalitását, a női és az állati minőségek közötti átjárást felmutató vagy a vad szexualitást - nem a férfi dominanciáját, hanem a nő ragadozóvoltát - kifejező műveknél. A megkínzottság, a torzulás, az átalakulás a korábbi sorozatokban is fontos szerepet játszott. A legújabb festményeken és objekteken mindehhez hozzáadódik egy új jelenség: a széthasadás jelensége. Az Én immár nem önmagával azonos entitás, hanem valamiféle heteronóm, szétfolyó állapot, amely szüntelenül osztódásra, megsokszorozódásra törekszik, ám azt képtelen végrehajtani. Ez a feszültség még erőteljesebb megkínzottsághoz vezet - legalábbis ezt reprezentálják a széthasadt, lidérces, önmaga kívülségét is felmutató testképek." Széplaky Gerda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Visszatérő témám, médiumom a saját test illetve arc, de ez nem feltétlenül nőművészeti gender megközelítésű testkép, inkább valami megfoghatatlan, határtalan, összemosódott, férfi-női, emberi-állati lények... Torz tükrök, üvegtéglák által megtört testek... Elfolyó, osztódni vágyó, de arra nehezen képes, vagy egyáltalán képtelen teremtmények... Valami megszakadt, többé nem fejlődött, és jött a lidércnyomás... Ami lesújtó és felszabadító volt egyszerre." V.Á.

Verebics Ágnes: Osztódás / Division című kiállítása

Megnyitó: 2022. november 30-án 18 óra

Megnyitja: Széplaky Gerda filozófus, esztéta

Performance: Gergye Krisztián táncos, koreográfus

A kiállítás megtekinthető december 22-ig keddtől péntekig 10 -14, szombaton 10-13 óra között.

 
Főkép:  Osztódó olaj, vászon 110x110cm 2022.
Szövegközi kép:  Idomár olaj, vászon 90x90cm 2022., A fiatalság elvesztése 90x90cm 2022.