Jelek

Feledy Balázs | 2016-09-15

A tatabányai Kortárs Galériában Balogh Edit- Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész, Benedek Noémi- kárpitművész, Farkasvölgyi Èva Fleur- gobelinművész, Holló István- szobrászművész, Karsai Zsófia- Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész, Nyíri Katalin- textilművész JELEK című kiállítása 2016. szeptember 30-ig tekinthető meg.

A kortárs vizuális művészet robbanásszerű változásiban, annak formavilágában előtérbe került az agresszivitás, brutalitás, a jellemzően groteszk, sok esetben szkepszissel teli látásmód. Nem ideák teremtése, hanem ideák rombolása a cél. Ritkán találkozunk olyan értékes teljesítményekkel, melyek szemléletükben e korhoz szólnak, sőt e korról szólnak, ám kifejezésmódjukban van egyfajta emelkedettség, ünnepélyesség, díszítettség, s így mindezt szakmai igényességgel is képesek megtetézni. A most kiállító hat alkotóra - Balogh Edit, Benedek Noémi, Farkasvölgyi Éva Fleur, Holló István, Karsai Zsófia és Nyíri Katalin - egyaránt jellemző, hogy olyan kortársaink, akik mint tárgyalkotó művészek ideateremtők, s ehhez szorosan hozzátartozóan a szépség törvényei szerint alakítók, de munkáikra sosem a puszta esztétikum vagy gyakorlatiasság a jellemző, hanem folyamatosan vezérli őket a gondolat, a világ mélységeiről és magasságairól alkotott vélemény. Ebben szerepe van a historikumnak, a tradíciónak, a kreatív forma- és anyagkezelésnek. Így a sokféle technika és matéria, melyek alkalmazását egyenként is kiemelkedő mesterségbeli kézművesség jellemez, elmélyült szemlélettel szintetizálódva kutakodik az időben. Keresi a jelek, jelrendszerek mai értelmezésének, alkalmazásának lehetőségeit. Tárgyaik egyediek és egyéniek, eszmék, hitek manifesztációi, vezérli őket az emberiség szellemi, mesterségbeli öröksége. Örömünkre.

Fotó forrása: Kortárs Galéria/ Kiss T. József

További képek