3. BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL

A Budapesti Illusztrációs Fesztivált 2019-ben azzal a céllal jött létre, hogy kétévente ismétlődő pályázati formában reprezentálja és megújítsa a hazai illusztrációs művészeteket, mely a kortárs vizualitás egyik legdinamikusabb fejlődő, leginnovatívabb ága. A kiállítások, kapcsolódó rendezvények által ösztönözik a hazai irodalmi illusztráció felzárkózását a világ élvonalához, láthatóvá teszik a fiatal tehetségeket, hosszabb távon reprezentálják a magyar illusztrációt nemzetközi szinten is.

MITOLÓGIÁIM

Simonyi Emő festőművész kiállítása a szeptember 2-án nyílik meg a Galéria Léniában.

A SZOBOR ÉS SZAKRÁLIS TERE

Gvárdián Ferenc szobrászművész terrakotta kompozíciói.

KÓKAY '80 - A TEREMTÉS MŰVÉSZE életmű-kiállítás

A mai nap különleges helyet foglal el a naptárban. Május 23-án, 80 esztendővel ezelőtt elindult egy személyes élettörténet körforgása, amely ez idő szerint ismét ugyanazon csillagállás alatt a 80-dik teljes fordulatot tette meg. Ugyanakkor nemcsak szubjektív tartalommal telített ez a május 23-a, hiszen kitüntetett dátum egy közösség életében is, amelyet a művészet inspirál megállásra a hétköznapok monoton forgatagában.

Talált geometria

„Little boxes on the hillside…
There's a green one and a pink one /
And a blue one and a yellow one…”

A KÁNONON KÍVÜL, A KÁNONON TÚL

Nikmond Beáta szobrászművész kiállítása.

PSZICHOAKTÍV KÖD

Eleinte csak azt éreztem, hogy festőként megérint a köd, mint téma. Előjelet nem társítottam hozzá. Azután lassan, festményről festményre haladva elkezdtem körüljárni ezt a csendes bizonyossággal, makacsul visszatérő érdeklődést.

Analogátum _FINISSAGE _Szűcs Gábor

SZŰCS Gábor Analogátum című kiállításán a művész tart tárlatvezetést a kiállítás zárónapján, május 19-én (péntek) 17:00 órától a révkomáromi Limes Galériában.

Szabó Henrietta kollázsa

"A művek igazi értéke abban áll, hogy a sajátos technika és ezen keresztül megalkotott képi világ a természet esszenciális jelenségeit, folyamatait fogalmazza újra, sűríti egy-egy jelszerű négyzetes kompozícióba."

MY MEMORY FOAM KEEPS FORGETTING- CSATÓ JÓZSEF kiállítása

A kiállítás címe sokatmondó, nem pusztán az új festmények témaválasztására, de Csató művészeti magatartására is utal.